Taekwondo’da Terimler

Vuruşlar (Sohgi)

Her teknik Joonbi komutuyla başlar.Bu hazır ol manasına gelen bir terimedir.
Her tekniğinNarangi sohgi duruşuyla başlar .Yani Joonbi komutu dduyuldduğu zaman sporcu Narangi sohgi pozisyonunu alır.

Naranhi Sohgi ‘Parallel’duruş
Pyonhi Sohgi Hazır duruşu.
Moa Sohgi Ayaklar kapalı
Ahp Sohgi Yürüyüş pozisyonu
Ahpkubi Sohgi İleri adım

Dwikubi Sohgi Geri adım
Juchoom Sohgi At adımı duruşu
Bum Sohgi Kaplan adımı
Koa Sohgi Çapraz duruş
Bloklar(Maggi)
Ahre maggi Aşağı seviye blok
Momtong maggi Orta seviye blok
Eolgul maggi Yukarı seviye blok
Geudeureo maggi Bir elin desteğile diğer elin dirsek bloğu
Sonnal-bakat maggi İçten dışarıya doğru bıçak el bloğu
Gawi maggi Makasc bolğu bir el ahre maggi, diğeri momtong-bakat maggi yapar
Eotgalyo maggi ‘X’-bloğu
Hechyo maggi Büyük blok
Bituro maggi Dairesel blok
Kol techniques
Eolgul jireugi Yukarı yumruk
Momtong jireugi Orta sveiye yumruk
Sonnal mok anchigi Bıçak elle boyuna yapılan vuruş.
Pyeonsonkut jireugi Parmakla mızrak vuruşu
Doobeon jireugi Komple yumruk .Her iki el arka arkaya
Kaljaebi Boğucu yumruk

Kicking techniques, ayak teknikleri (Chagi)
Ahp-cha-gi Öne tekme
Dolryo-cha-gi Döner tekme
Naeryo-cha-gi Yukardan aşağı tekme
Yop-cha-gi Yan vuruş
Dwi-cha-gi Arkaya tekme
Hooryo-cha-gi Kanca vuruşu
Bandae-dolryo-cha-gi Döner kanca vuruşu
Dwi-dolryo-cha-gi Döner kanca vuruşu
Counting , sayılar
Hana Bir
Tul İki
Set Üç
Net Dört
Tasot Beş
Yosot Altı
Ilgob Yedi
Yudol Sekiz
Ahop Dokuz
Yeol On
11. Yeol Hanna Onbir
12. Yeol Tul Oniki
13. Yeol Set Onüç
20. SeuMool Yirmi
21. SeuMool hanna Yirmibir
22. SeuMool tul Yirmiiki
30. SoReun Otuz
40. MaHeun Kırk
50. Sheen Elli
60. YeSoon Atmış
70. IlHeun Yetmiş
80. Yudoon Seksen
90. AHeun Doksan
100. Bak Yüz

1. Il 1inci
2. Ee 2inci
3. Sam 3üncü
4. Sah 4üncü
5. Oh 5inci
6. Yook 6ıncı
7. Chil 7inci
8. Pal 8inci
9. Koo 9uncu
10. Sip 10uncu

The body , vücut kısımları
Mom Vucud
Eolgool Üst Vucud (baş ve boyun)
Momtong Orta seviye(karın)
Ahre Aşağı seviye vucut ayalar ve bacaklar
Meo-li Baş
Mok Boyun
Myung chi Solar plexus
Pal El
Palkoop Dirsek
Palmok Avuçiçi
Son El
SonMok Wrist
JuMeok Yumruk
Dari Bacak
Murup Diz
Baal Ayak
Apchook Ayak tabanı
Competition, Karşılaştırma
Gyorugi Müsabaka
HohGoo Vucut koruyucu
Charyeot Dikkat adımı
Kyeongre bow
Joonbi Hazır
Jeon round
Il-hoejeon ilk round
Shijak Döğüşe başla
Kallyo Dur
Kuman Döğüş sonu
Kam-Jom-Hana penalty puanı
Kyeongo-Hana Hata
Hong Kırmızı
Chong Mavi
Boo Sang Sakatlık
Taekwondo Stil formları
Poomse stil formları
Hosinsul self-defense
Gyorugi Müsabaka
Kyepka Kırış
Yönler
Ahp Ön
Dwi Arka
Bandae Dönme
Bakat Dış
An İç
Anuro İçeriye
Bakuro Dışarıya
OhReun Sağ
Wen Sol
Genel Terimler
Poomse/ Hyong stiller
Daeryon Adımlar
Sajoe daeryon four-direction movement
Pan ja yu Yarı kontak müsabaka
Gyorugi full kontak müsabaka
Hosinsool self-defense
Paegi Serbest teknikler
Kihap Bağırış
Chagi Tekme
Chigi Elle atak
Jiroegi Yumruk
Dan Siyah kuşak dereceleri:1den-10a derece
Gup Renkli kuşak dereceleri
10th (white) 1st (red-black)
Dobok Taekwondo kıyafeti
Tie Kuşak
Dojang Salon
Kwan Okul
Sabeom Nim Antrenör
Kam sa hamnida Teşekkür
CheonMaNeY Hoş geldiniz