Taekwondo’da Kuşak Anlamları

Beyaz kuşak: Masumiyet

Temizlik ,saflık,hiçbir zararı olamayan,masumiyet gibi anlama gelir..Taekwondoya ilk başlayan ve taekwondo hakkında hiç bir ön bilgisi olmayan sporcular takarlar

Sarı kuşak: Kök salmak

Kök salmak anlamındadır.Yere atılan tohum.nasıl bir süre sonra sürgün verir kök salar ve dünyaya merhaba derse…Sarı kemere geçen bir sporcuda artık.taekwondo dünyasına kök salmış.Prensiplerini öğrenmiş ve gelişmeye hazır duruma gelmiş demektir.

Yeşil kuşak: Sürgün vermek

Sürgün vermek, büyümek anlamındadır.Taekwondo sporunda kişi artık taekwondo ile ilgili beceriler kazanmaya başlamıştır.

Mavi kuşak: Gelişmek

Göğe erişmek anlamındadır.Sürgün veren ağaç nasıl bir süre sonra gelişimini tamamlar ve uzayıp görkemli bir ağaç olursa,taekwondocuda artık gelişimini tamamlamış,temel teknikleri öğrenmiş yavaş yavaş olgunlaşmaya başlamıştır.

 Kırmızı kuşak: Tehlike

Tehlike manasındadır.Kırmızı kemerdeki bir taekwondocu artık dikkate alınacak bir yapıya sahiptir. Kendisine saldıran rakiplerini uyaran ama ikazını dinlemeyip üzerine gelen muhaliflerini kolayca bertaraf edecek yapıdadır.

Siyah kuşak: Olgunluk

Olgunluk anlamına gelir.Beyazın tam zıddıdır.Taekwondoda olgunluğu ve profesyonelliği temsil eder.Tehlikelerden çekinmez ve korku bilmez bir karakter yapısını içerir. Siyah kemer takınan sporcu hem fizikman mükemmel bir estetik ve ruh hali olarak toplum ahlak kurallarının zirvesinde bir kişiliğe ulaşmış demektir.

 

Taekwondoda Gup (kuşak) derecesi düştükçe , Dan dereceleri ise yükseldikçe ustalık ve bilgelik artar.Bu do sporlarında insanın doğuş felsefesini ifade eder.İnsanın cennetten gelip yine cennete döneceğini ifade eden bir felsefi kavram içerir.
Bu nedenle ilk başlayanlar beyaz üniforma ve beyaz kemer takarlar.

Beyaz kemer doğuşu ve hayata başlangıcı saflığı temizliği ve hiçliği temsil eder.
Sarı kuşak toprağı temsil eder.Özellikle bereketli ve verimli yamaçları simgeler.Bu nedenle de yaşamın kaynağı ve kökenini ifade eder.Çünkü sonuç olarak topraktan geldik ve toprağa gideceğiz.Ve tüm üretim aslında toprağa bağlıdır.Bunu taekwondoya uygularsak sarı kuşak bir taekwondocu yeni, ancak yetenekli işlenmeye hazır ve verim alınabilecek bir kişiliği ortaya kor.
Mavi renk kaynaktaki saf ve berrak suyu temsil eder.Ayrıca istikamet olarak doğuyu ve mevsimler içindede baharı betimler.Mavi ışık gece karanlığında parlayan ve süreklilik arz eden ışık gibi görünür ve atmosferde tüm canlılık içinde görünür. Bu nedenle mavi renk devamlılığı , sürekliliği temsil eder.Aynı anda
dürüstlük, umut, gençlik ,sükunet, derinlik ve sükut anlamları da taşır.Bu nedenle taekwondoda beceri ve teknikleri öğrenmiş süreklilik arz etmeye başlamış ve taekwondonun karakter yapısını kazanmaya başlamış bir seviyeyi ifade eder.
Kırmızı rengin duygusal izahı “uyarıcı” olmasıdır.Bu kuşak aktif ve enerjik insanı temsil eder.Her hareket olgunlaşmış ve verim alınmaya başlamıştır.Tıpkı dal budak salmış ve gelişimizi tamamlamış meyve vermeye başlamış ağaç gibidir.
Siyah kuşak ise varılacak son noktadır.Göz alıcı ve görkemli bir görünüşü temsil eder.Sadelik ve durgunluğun altında mükemmellik ve harikuladelik gizlidir.otorite , itibar sahibi saygınlık duyulacak ve yaptığı işte zevk verecek bir kişiyi temsil eder.Yüksek seviye ustalık vardır.Tüm temel hareketler eksiksiz öğrenilmiş ve koordineli şekilde uygulanmaya başlanmıştır.
Bu saydığımız renkler Umyangohnag temel alınarak ortaya konmuş temel renklerdir.Kore’de kültüründe yeri olan astronomik felsefeden kaynağını alırlar.Bu temel renkler Kore felsefesinde kainatı oluşturan temel renklerdir.Kore felsefesi temel olarak Um(-) and Yang(+) gibi iki farklı kutup üzerine oturmuştur.Kore felsefesinde kainatı oluşturan bu temel renkler Ojungsak or Ochae diye adlandırılır.
Ojungsak,gın niteliğidir. ve her yang rengi bir Um(-) renginin zıddıdır. Um renkleri yeşil, kahverengi ,turuncu,pembe gibi temel renklerin karışımı ile oluşan ara renklerdir.Bu ara renkler doğu felsefesinde yönleri temsilende kullanılırlar Kuzey, Güney, Doğu , batı gibi